معنی و ترجمه کلمه hydrometra به فارسی hydrometra یعنی چه

hydrometra


(طب ) استسقاء رحم ،اب در زهدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها