معنی و ترجمه کلمه hydrophane به فارسی hydrophane یعنی چه

hydrophane


(طب )نوعى سنگ سيليسى يا عين الهر)OPAL(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها