طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hydroponics به فارسی hydroponics یعنی چه

hydroponics


(گ.ش ).رشد ونمو گياهان در ابهاى مغذى براى تقويت ان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها