طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hypercritic به فارسی hypercritic یعنی چه

hypercritic


نقادموشکاف ،انتقاد سخت وموشکافى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها