معنی و ترجمه کلمه hypercritic به فارسی hypercritic یعنی چه

hypercritic


نقادموشکاف ،انتقاد سخت وموشکافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها