طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am afriad به فارسی i am afriad یعنی چه

i am afriad


ميترسم ،براى کاستن از اثرخبرى که به کسى مى دهند به کار مى برند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها