طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am purposed to go به فارسی i am purposed to go یعنی چه

i am purposed to go


قصد دارم بروم ،در نظر دارم بروم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها