معنی و ترجمه کلمه i am purposed to go به فارسی i am purposed to go یعنی چه

i am purposed to go


قصد دارم بروم ،در نظر دارم بروم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها