طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am under obligation to him به فارسی i am under obligation to him یعنی چه

i am under obligation to him


من ممنون او هستم ،زير بار منت او هستم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها