معنی و ترجمه کلمه i do not u.his wanting to say به فارسی i do not u.his wanting to say یعنی چه

i do not u.his wanting to say


نمى فهم چرامى خواهد بماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها