طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i had half a mind to go به فارسی i had half a mind to go یعنی چه

i had half a mind to go


چندان مايل برفتن نبودم ،انقدر ها ميل نداشتم بروم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها