معنی و ترجمه کلمه i merely told him that به فارسی i merely told him that یعنی چه

i merely told him that


فقط به او گفتم که ،همينقدر به او گفتم که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها