معنی و ترجمه کلمه i reckon(up)on your friendship به فارسی i reckon(up)on your friendship یعنی چه

i reckon(up)on your friendship


روى دوستى کسى حساب کردن ،اطمينان به دوستى کسى داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها