طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i was up late last night به فارسی i was up late last night یعنی چه

i was up late last night


ديشب تا ان موقع هنوز نشسته ( يا بيدار مانده ) بودم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها