طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ichnomancy به فارسی ichnomancy یعنی چه

ichnomancy


ichnology(، )ichnolighologyتفال و غيبگويى از روى رد پا،رد پا شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها