معنی و ترجمه کلمه ichthyoid به فارسی ichthyoid یعنی چه

ichthyoid


(ج.ش ).ماهى وار،شبيه ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها