معنی و ترجمه کلمه ideal self به فارسی ideal self یعنی چه

ideal self


روانشناسى : خود ارمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها