طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idealistic به فارسی idealistic یعنی چه

idealistic


انگارگرايانه ،ارمانى ،مطلوب ،وابسته به ارمان گرايى ،ارمان گرا
روانشناسى : ارمانگرايانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها