طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idealized image به فارسی idealized image یعنی چه

idealized image


روانشناسى : تصوير ارمانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها