طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ideogramic به فارسی ideogramic یعنی چه

ideogramic


)ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها