معنی و ترجمه کلمه ideological war به فارسی ideological war یعنی چه

ideological war


جنگ فکرى ،جنگ عقيدتى
قانون ـ فقه : جنگ عقايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها