معنی و ترجمه کلمه idle period به فارسی idle period یعنی چه

idle period


زمان توقف
علوم مهندسى : پريود بى بارى
الکترونيک : دوره استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها