طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه if you please به فارسی if you please یعنی چه

if you please


اگرزحمت نيست ،بيزحمت ،زحمت کشيده ،اگر ميل شما باشد،با اجازه شما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها