طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition point به فارسی ignition point یعنی چه

ignition point


نقطه افروزش
علوم مهندسى : نقطه اشتعال
معمارى : نقطه اشتعال
شيمى : نقطه افروزش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها