معنی و ترجمه کلمه ignition rectifier به فارسی ignition rectifier یعنی چه

ignition rectifier


علوم مهندسى : يکسوساز بخار جيوه اى با الکترودهاى اتش زنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها