طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition switch به فارسی ignition switch یعنی چه

ignition switch


کليد احتراق
علوم مهندسى : کليد سيستم جرقه زنى
الکترونيک : سويچ ماشين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها