معنی و ترجمه کلمه ill conditioned به فارسی ill conditioned یعنی چه

ill conditioned


بد حالت ،خراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها