طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ill matched به فارسی ill matched یعنی چه

ill matched


تابتا،ناجور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها