معنی و ترجمه کلمه ill use به فارسی ill use یعنی چه

ill use


بد استعمال کردن ،سوء استفاده ،بد رفتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها