معنی و ترجمه کلمه ill-omened به فارسی ill-omened یعنی چه

ill-omened


مشئوم ،منحوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها