طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ill-sorted به فارسی ill-sorted یعنی چه

ill-sorted


ناجور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها