طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ill-starred به فارسی ill-starred یعنی چه

ill-starred


بداختر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها