معنی و ترجمه کلمه imagery collateral به فارسی imagery collateral یعنی چه

imagery collateral


علوم نظامى : وسايل و ابزار مخصوص کمک به تفسير عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها