معنی و ترجمه کلمه imbibe به فارسی imbibe یعنی چه

imbibe


نوشيدن ،اشباع کردن ،جذب کردن ،خيساندن ،تحليل بردن ،فرو بردن ،در کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها