معنی و ترجمه کلمه impedance coupling به فارسی impedance coupling یعنی چه

impedance coupling


تزويج پيچک
علوم مهندسى : پيوست امپدانس
الکترونيک : جفتگرى با ناگذرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها