طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه imperium به فارسی imperium یعنی چه

imperium


قدرت مطلقه ،حق حاکميت مطلقه ،پادشاهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها