معنی و ترجمه کلمه impluse sound level به فارسی impluse sound level یعنی چه

impluse sound level


علوم مهندسى : سطح صوت ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها