معنی و ترجمه کلمه inaccessibility به فارسی inaccessibility یعنی چه

inaccessibility


ارتباط ناپذيرى( در بيماران)،عدم دسترسى ،دست نارسى ،استبعاد،دورى
علوم مهندسى : غيرقابل دسترسى
روانشناسى : ارتباط ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها