طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه incremental tuner به فارسی incremental tuner یعنی چه

incremental tuner


الکترونيک : ميزان ساز فزاينده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها