معنی و ترجمه کلمه indeed به فارسی indeed یعنی چه

indeed


براستى ،حقيقتا،واقعا،هر اينه ،در واقع ،همانا،فى الواقع ،اره راستى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها