طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indian tobacco به فارسی indian tobacco یعنی چه

indian tobacco


تنباکوى هندى)nicotina rustica(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها