معنی و ترجمه کلمه indirect causation به فارسی indirect causation یعنی چه

indirect causation


قانون ـ فقه : تسبيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها