طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ineffectiveness به فارسی ineffectiveness یعنی چه

ineffectiveness


بى اثرى ،بيهودگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها