طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه inefficient به فارسی inefficient یعنی چه

inefficient


ناکارا،بى کفايت
بازرگانى : غير کارا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها