طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه instant به فارسی instant یعنی چه

instant


مربوط به ماه جارى ،دم ،ان ،لحظه ،ماه کنونى ،مثال ،فورا
روانشناسى : لحظه
بازرگانى : فورا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها