طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه internal telecommunications unions به فارسی internal telecommunications unions یعنی چه

internal telecommunications unions


کامپيوتر : يک دفتر نمايندگى با 651 عضو متخصص از ملل متحد که مسئول هم اهنگى بين المللى مسائل مربوط به ارتباطات دوربرد مى باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها