طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه it is never the worse به فارسی it is never the worse یعنی چه

it is never the worse


هيچ بدتر نيست ،ديگر بدتر که نيست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها