طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jaconet به فارسی jaconet یعنی چه

jaconet


پارچه نخى نازک هندى شبيه موسلين ،ململ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها