طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jet diffusion basin به فارسی jet diffusion basin یعنی چه

jet diffusion basin


عمران : حوضچه ايکه در اثر پخش فورانى انرژى را کاهش ميدهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها