معنی و ترجمه کلمه jinrikisha به فارسی jinrikisha یعنی چه

jinrikisha


)jinriki(درشکه ژاپنى که توسط حمال کشيده ميشود،ريکشا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها