طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه job's tears به فارسی job's tears یعنی چه

job's tears


(گ.ش ).دمع ايوب ،شجره التسبيح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها