معنی و ترجمه کلمه joint staff به فارسی joint staff یعنی چه

joint staff


علوم نظامى : ستاد مشترک
علوم دريايى : ستاد مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها